Назад

Председателят на БТПП - сред официалните гости по време на юбилейна българо-руска конференция

Тема на конференцията: „България – Русия. 140 години дипломатически отношения: история, състояние, перспективи“


Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе сред официалните гости по време на Юбилейната българо-руска конференция на тема: „България – Русия. 140 години дипломатически отношения: история, състояние, перспективи“. Целта на събитието бе да се анализира състоянието на двустранното сътрудничество, историята и перспективата между София и Москва.

„Гледайки през призмата на историята може да кажем, че в отношенията между нашите две страни е имало различни периоди – понякога интензивни, понякога не толкова. Но при все това, базисът на нашите взаимоотношения винаги са били взаимното уважение и, не се боя да кажа тази дума – любовта и взаимното привличане на нашите два народа към общата ни славянска култура и идентичност, близостта на езиците ни и, разбира се, православието“, заяви посланикът на Русия в България Анатолий Макаров.

На Юбилейния форум присъстваха изследователи, анализатори, специалисти, политици и общественици от България и Русия.


09.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад