Назад

Първо национално събитие по проект GOOD WOOD

Представяне на европейски практики в зеления социален диалог


Българската търговско-промишлена палата, съвместно с КТ Подкрепа, организираха първо национално събитие по проект GOOD WOOD – засилване на социалния диалог и постигане на реорганизация на производството и управлението в дърводобивния и дървообработващия сектор. Проектът, започва в началото на 2019 г. и партньорството обхваща бизнес организации, синдикати и университети от Италия, Португалия, Белгия и България. 

По време на срещата бяха представени европейски практики в зеления социален диалог въз основа на информация от водещия партньор - Италианската Конфедерация на МСП и Европейската конфедерация по дървообработване.

На европейско ниво секторите дърводобив и дървообработване са комплексни и силно обвързани с работната сила. Те са на четвърто място в ЕС като индустрия по брой на предприятията (170 000), следвани от мебелната промишленост (120 000). Само в сектор дървообработване има наети над 1 млн. души, а индустрията допринася със 133 млрд. евро към БВП на ЕС (2017). Прибавяйки мебелната промишленост, заетите достигат почти 2 млн., а годишният оборот е 243 млрд. евро. Споменатите сектори се изграждат предимно от МСП. През 2016 г. общата продукция на секторите дървообработване и мебелно производство в ЕС възлиза на 221 млн. евро.

Ролята на работодателските организации и на профсъюзите за промотирането на зелените измерения на социалния диалог също беше във фокуса на събитието. Участниците, представители на бизнеса от дървообработващия сектор и заинтересовани институции, дискутираха широко необходимостта от  адаптиране на бранша в съответствие с  все по-силните екологични вълни в икономиката и потреблението, както и съблюдаване на международните добри практики в областта на социалния диалог.

Проектът Good Wood предвижда провеждане на още 2 национални събития и една международна среща в България. БТПП ще продължи да информира по темата.


09.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад