Назад

Възможност за сътрудничество с ТПП Османие, Турция

Сред водещите сектори са производство на желязо и стомана, текстил, хранително-вкусова промишленост, земеделие...


Председателят на ТПП Османие, Турция, Деврим Мурат Аксой, посети БТПП и проведе среща с главния секретар на Палатата Васил Тодоров и председателя на Съвета по инвестиции – Владимир Томов. Целта на разговора бе да се обсъдят възможностите за сътрудничество между палатите от двете страни.

Васил Тодоров запозна гостите от ТПП Османие с партньорските отношения на БТПП със Съюза на търговските, промишлените, морските палати и стоковите борси на Турция /ТОВВ/, както и с възможностите за сътрудничество между палатите по линия на европейските проекти. Той акцентира върху съвместното организиране на бизнес делегации и форуми, обмена на информация за фирми от региона и др. Главният секретар заяви готовността на Палатата да окаже съдействие на фирмите от област Османие за развитие на икономическите партньорства в България. Той запозна гостите си с дейността и услугите на БТПП, сред които са консултации, намиране на бизнес партньори, разрешаване на търговски спорове чрез Арбитражния съд, организиране на изложби и др.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП, акцентира върху широката гама от фиансови и инвестиционни инструменти, които Съвета предлага.

Председателят на ТПП Османие Деврим Аксой представи гр. Османие и водещите сектори, сред които производство на желязо и стомана, текстил, хранително-вкусова промишленост и земеделие. Той сподели, че в региона е добре развито производството на фъстъци, ряпа, маслини, зехтин, биволско мялко и др.

По време на срещата бе договорено да продължи да се извършва обмен на информация между двете палати, идентифициране на секторите от взаимен интерес и последващо организиране на съвместни бизнес събития.


08.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад