Назад

БТПП подкрепя развитието на здравния туризъм в България

Секторът е изключително важен в социален, здравен и икономически аспект


На 18 юни в хотел HILL-София се проведе работна среща за представяне на базисните концепции и практически стъпки при разработване на програма за медицински туризъм. Събитието бе организирано от МедиХелп (MEDIHELP International) и Международната aсоциация за здравна акредитация (GLOBAL HEALTHCARE ACCREDITATION).

Цвета Братанова, изп. директор на GS1 България, поднесе поздравителен адрес към организаторите и участниците в срещата. GS1 България като представител на международна организация за глобални стандарти, осигурява на българския бизнес достъп до глобална система за автоматична идентификация и маркиране с баркод на пациенти, лечебни заведения, лекарства, изследвания и други.   Въвеждането на стандартите GS1 допринася за успешна проследимост на хора, услуги, инвентар, лекарства и медицински изделия и са тясно свързани с понятия като електронно досие, електронни рецепти и други.

Работната среща  на тема: „Медицински и здравен туризъм.  Здравна акредитация“ с гост лектори Карен Тимонс и Бил Кук от Международната асоциация за здравна акредитация (GHA)  имаше за цел да повиши осведомеността за предизвикателствата, пред които са изправени пациентите, когато търсят лечение през граница, при утвърдени доставчици на здравни услуги, които осигуряват добро преживяване за самия пациент. Специално внимание беше обърнато на необходимостта от тясно сътрудничество между всички заинтересованите страни, в т.ч. пациенти, лечебни заведения, хотели, университети и научни звена, правителството и частния сектор, за да може България да се развие като водеща медицинска туристическа дестинация.

GHA е независим акредитиращ орган, който прилага международни стандарти и професионални норми, разработени в консултация с водещи експерти в медицинската туристическа индустрия. В рамките на програма за акредитация Асоциацията помага на доставчиците на здравни услуги да подобрят преживяването на пациентите по време на медицински пътувания чрез валидиране качеството на предлаганите услуги, свързани със самото пътуване и престой в съответната държава, повишаване видимостта и прилагане на устойчиви бизнес модели за медицински пътувания. Програмата GHA допълва съществуващите национални и международни програми за клинична акредитация.

Българската търговско-промишлена палата смята темата за здравния туризъм като изключително важна в социален, здравен и икономически аспект. България разполага с ценни ресурси за развитието на здравния спа туризъм.  У нас има достатъчно спа центрове, лечебни заведения и добри специалисти, което ни прави конкурентноспособни. Има какво да предложим за подобряване грижата за пациентите, както и да използваме този ресурс като добър източник на приходи за здравеопазването и туризма. Недостатъчно използвано остава публично-частното партньорство - държава, местна власт, бизнес, както и успешните формули за стимулиране на частните инвестиции в спа сектора. БТПП като представителна организация на над 50 хиляди работодатели в България подкрепя развитието на България като дестинация за медицински туризъм и е готова да участва в конструктивни диалози с всички партньорски институции за утвърждаване на програмата.

 


20.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад