Назад

Председателят на БТПП с доклад пред Международната конференция на труда

Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството си на делегат на българските работодатели на 108-та редовна сесия на Международната конференция на труда (МКТ), изнесе доклад от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). В речта си той постави фокус върху  приноса на МОТ за социалния мир и определи организацията като институция, която успешно се адаптира към новите условия на труд, качество и интензивност на работа и поддържа социалното партньорство.

Симеонов  сподели, че работодателските организации последователно отстояват принципите на МОТ като това може да бъде проследено и в исторически план. Призова за ратифицирането на по-голям брой конвенции, не само от развиващите се, но и от развитите страни, за да се осигури равностойна тежест върху всички работодатели и да се извършва международната търговия в по-добра конкурентна среда. Той акцентира върху активната роля на България в дейността на МОТ, както и в работата на Международната конференция на труда. България е ратифицирала над 100 конвенции на МОТ.

С изказването можете да се запознаете - ТУК.

Димитър Манолов – президент на КТ "Подкрепа", в качеството си на делегат от групата на българските организации на работниците и служителите, също представи доклад с визия за бъдещето на труда.

Днес се проведе и среща на Международната организация на работодателите (МОР) с Гай Райдър, генерален директор на Международната организация на труда (МОТ), който  потвърди уважението и респекта към групата на работодателите в работата на МОТ и Международната конференция на труда (МКТ) и ролята на МОР като ключов фактор в социалното партньорство. 


13.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад