Назад

БТПП участва в 125-та пленарна сесия на ЕВРОПАЛАТИ

Цветан Симеонов: дигитализацията е от ключово значение както за европейската икономика, така и за бъдещето на бизнес организациите
Председателят на БТПП Цветан Симеонов и Георги Стоев, член на Управителния съвет на Палатата, участваха в заседание на Борда на директорите на Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ в Брюксел.

Участниците в срещата бяха приветствани от председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Той изрази удовлетворение от успешното сътрудничество с Европалати, тъй като асоциацията говори от името на фирмите в Европа. Освен това, подчерта колко е важно Европа да бъде конкурентоспособна, да предлага повече работни места и да даде перспектива на младите хора, а това зависи пряко от МСП.

Председателят на организацията Кристоф Лайтл заяви при откриването, че Единният европейски пазар е изключително важен за сътрудничеството, конкурентоспособността и стабилността на Европа. „Търговските палати трябва да са единни, за да се справим с глобалните икономически предизвикателства.“ каза той.

Цветан Симеонов взе отношение по конкретни теми, касаещи работата на Европалати, като подчерта, че е необходима по-добра координация между членовете и секретариата с цел максимално използване на капацитета на 43-те ТПП, които обхваща Асоциацията, с цел събиране на мнения и формиране на становища пред европейските институции. Според Симеонов много ценен за работата на ТПП и на фирмите е Доклад на ЕВРОПАЛАТИ за някои положителни и отрицателни политики от мандат 2014-19 на Европейския парламент – Положителното, отрицателното и проблемното. Сега е още по-важно да бъде доведен до знанието на всички членове на Европейския парламент, за да са информирани, че Европалати и националните ТПП държат мнението на бизнеса да бъде отчитано, а интересите на фирмите - защитавани. В тази връзка Европалати, в началото на мандата на новото си ръководство, ще продължи кампанията, свързана с активно участие в последните европейски избори, като ще изисква от европейските депутати публично за заявят какво възнамеряват да направят в полза на европейския бизнес.

Симеонов подчерта, че дигитализацията е от ключово значение както за европейската икономика, така и за бъдещето на бизнес организациите. Традиционната търговско-промишлена палата ще се видоизмени значително, като основната цел е да се превърне в източник на достоверна информация както за фирмите, така и за техните стоки и услуги, а не да бъде посредник в отношенията между фирмите. За това ще се грижат електронни платформи, приложения и други продукти на информационните технологии за лесно и бързо установяване на директни контакти между фирмите

Представителите на палатите, членове на Асоциацията, приеха докладите на Бюджетната комисия на организацията и насоките за работа през следващия петгодишен период.

Срещата се проведе в Atomium, сграда - модел на атома, като символ на европейското единство.

Председателят на Европалати Кристоф Лайтл сподели и положителните резултати от своето участие в 11-я Световен конгрес на ТПП в Рио де Жанейро на 13-14 юни и проведените срещи в Сан Паоло.


19.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад