Назад

Черноморска конференция „Дигиталният свят – днес и утре“Представители на Българската търговско-промишлена палата взеха участие в Черноморска конференция „Дигиталният свят – днес и утре“. Форумът беше организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и се проведе в контекста на председателството на България на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Участниците – повече от 70 български фирми, насочиха своето внимание към цифровизацията и нейната роля за повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията.

Качеството на специалистите и служителите е от ключово значение за процеса на дигитализация. Освен това, България може да бъде водеща в областта на технологиите, ако заложи на скорост и качество на Интернет. Това са някои от основните изводи, направени от лекторите по време на конференцията, представители на водещи IT компании, асоциации и клъстери в областта на дигиталния свят.

Въвеждането на съвременни методи и технологични иновации в производствения процес е от приоритетно значение за предприятията и цялата икономика, стана ясно по време на панелните дискусии. Посочена беше и нуждата от ефективна държавна политика за технологичното развитие на предприятията.

„До седмици стартираме набирането на проекти за научно-развойната и иновационната дейност, които държавата да подкрепи. Стартът на Десетата сесия на националния иновационен фонд на практика означава, че държавата мисли за технологичното развитие на бизнеса от години. До момента над 450 проекта са били финансирани с общо 55 млн. лв.“ Това каза по време на откриването на форума д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Той информира, че предстои старт на кандидатстването по ваучерната схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия. Одобрените бенефициенти ще могат да използват средствата за създаване на уебсайтове, повишаване на кибер сигурността, дигитален маркетинг и други възможности.

Г-н Руси Иванов, генерален директор на Генерална дирекция „Европейски въпроси“ при Министерството на външните работи на Република България,  също приветства участниците. „Под мотото „Море от възможности“, основната цел на продължаващото българско председателство на ОЧИС е да изследва, заедно с останалите държавичленки, потенциала за разширяване и задълбочаване на регионалното сътрудничество в района на Черно море, в контекста на адекватен отговор на настоящите предизвикателства“, заяви той.

В конференцията участие взеха панелисти от технологични компании, Българска асоциация по киберсигурност, Българска асоциация на сертифицираните етични хакери, Държавна агенция „Електронно управление“ и др.


12.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад