Назад

Бъдещето на труда – във фокуса на изказванията на официалните гости на 108-та сесия на МКТВ Женева заседава 108-та сесия на Международната конференция на труда (МКТ). Първите два работни дни са посветени на изказвания на официалните гости на МКТ, сред които: президентите на Италия, Гана, Южна Африка, Грузия, Кипър, Франция, Малта, Мадагаскар и министър-председателите на Русия, Великобритания, Словения, Люксембург и др.

Своята работа започнаха и комитетите на МКТ:

  • Комитет по приложение на нормите и стандартите, в който се включват представителите на българската делегация на работодателите с делегат - Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП;
  • Комитет по разработване на Декларацията на МОТ за 100-годишнината
  • Комитет за насилието на работното място.

БТПП ще информира допълнително за работата на комитетите и съответните документи.

За повече информация : https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/lang--en/index.htm

 


11.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад