Назад

Международен икономически форум „Пътища за партньорства“

Българската търговско-промишлена палата участва със свой представител – главният секретар Васил Тодоров, в годишния финансово икономически форум на Българската банка за развитие „Пътища за партньорства“. Това е традиционно събитие за ББР и се превръща в платформа за дебат в региона на Балканите и ЕС.

Към участниците във форума се обърна министър Караниколов, който даде висока оценка на предисторията на форума на ББР. Неговото пилотно издание преди една година, когато банката беше водещ партньор по „Плана Юнкер“ на ЕК за България, обедини усилията на банките за развитие от региона на Югоизточна Европа и Балканите.

На Форум 2019 беше коментирано как най-добре да бъдат използвани европейските  средства и  финансови инструменти, за да бъдат свързани икономиките за по-силен растеж и ефект. Успешният пример на Плана „Юнкер“ за стимулиране на инвестициите, продължава в периода 2021-2027 с мащабната инициатива на Европейската комисия – програмата „InvestEU“. Очакванията за тази програма са да генерира над 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия  ЕС.

Със специално обръщение към форума участва представителят на Европейската комисия Флорентин Хопмайер, член на Кабинета на вицепрезидента Юрки Катайнен с ресор „Работни места, инвестиции, растеж и конкурентоспособност“. По думите й, участието на насърчителните банки като прилагащи партньори в програмата ще даде възможност за подпомагане на сектори, които до момента не са достатъчно застъпени в инвестиционната политика на ЕК.

Тя заяви, че Естония, Румъния и България са „отличниците“ на Плана „Юнкер“, партньор по който е и Българската банка за развитие. Третото място на България като бенефициент е много висок резултат, допълни още тя и заяви очакванията си с помощта на насърчителните банки да се осъществи реална подкрепа за компаниите в региона.

Българската търговско-промишлена палата успешно си партнира с ББР на базата на споразумение за сътрудничество от юли 2014 г. Редица регионални палати от системата на БТПП също имат такива споразумения. Целта е чрез добрите позиции на Палатата сред предприемачите в България да се популяризират възможностите на банката за финансиране на бизнес проекти. Реализират се съвместни инициативи – семинари и информационни дни, за представяне на новите кредитни и гаранционни продукти на Банката, както и на двете нейни дъщерни дружества: Микрофинансиращата институция ДЖОБС и Националния гаранционен фонд.

„InvestEU“ не изключва публичните инвестиции и затова ББР може да подпомогне усилията на правителството за преодоляване на предизвикателствата във физическата, мрежовата и социалната инфраструктура, уточни председателят на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на банката Стоян Мавродиев. По примера на успешната инициатива за енергоспестяващи мерки в българските домове банката е готова да структурира и финансира програма за изграждане на детски градини в страната. Предстои да се обсъди подкрепата за трансгранични проекти, което е от особена важност за нашите партньори от държавите кандидат-членки на ЕС в региона, допълни още той.

По време на форума бе обявено създаването на платформа за съвместно финансиране на проекти от региона

 

19.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад