Назад

Представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове – ENRICHВ Българската търговско-промишлена палата се проведе Информационен ден за представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове - ENRICH, гр. Будапеща, който бе организиран от Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” при БТПП и Съвета по иновации при БТПП, съвместно с Института за технологичен трансфер и иновации, гр.Пловдив. Основната цел на тази мрежа е да насърчи и улесни сътрудничеството в областта на научните изследвания, технологиите и предприемачеството между ЕС и САЩ, от една страна, и между ЕС и Бразилия - от друга, чрез подкрепа на иноваторите в процеса на създаване на иновации и комерсиализацията им.

Мрежата ENRICH е създадена и се администрира от Регионален център за информация и научно развитие (RCISD), гр. Будапеща.

Събитието бе открито от доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Приветствие към участниците отправи Ганчо Колаксъзов, управител на Института за технологичен трансфер и иновации.

По време на Информационния ден бяха изнесени следните презентации:

В последвалата дискусия се включиха: акад. Никола Съботинов, съпредседател на Съвета по иновации и бивш председател на БАН, Бойко Денчев, д-р на техническите науки от Централния съвет на Научно-техническите съюзи и др.


11.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад