Назад

Проведе се Редовно Общо събрание на БТПП

Цветан Симеонов е преизбран за председател на Управителния съвет
На състоялото се на 4 юни ХХХIV-то Редовно Общо събрание на БТПП беше избран нов 87-членен Управителен съвет.

За председател на Управителния съвет на БТПП бе преизбран Цветан Симеонов. За заместник-председатели  на УС на БТПП бяха избрани Красимир Дачев и Тодор Табаков.

За членове на новия Изпълнителен съвет на БТПП, освен председателят и зам.-председателите, бяха избрани Валентина Зартова, Васил Тодоров, Гена Събева, Емил Пеев, Иван Стоименов, Лъчезар Искров.

Приетите от Общото събрание Насоки за дейността в периода 2019 – 2023 включват: създаване на по-благоприятна среда за българското предприемачество, за неговото устойчиво и независимо развитие; повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на фирмите; развитие на съществуващите форми на гъвкава заетост; насърчаване разкриването на високотехнологични и високопроизводителни работни места; подготовка на мениджъри за корпоративно управление с изкуствен интелект; регулиране на миграцията и подобряване условията за внос на дефицитна за страната работна сила; стабилно развитие на българската икономика; стимулиране на инвестиционната дейност, вкл. чуждестранните инвестиции.

Утвърден бе бюджет за приходите по дирекции и разходите по икономически елементи за периода 2019 – 2023 г.

За повече информация:

 


05.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад