Назад

БТПП участва в партньорска среща, посветена на социалния диалог в сектор дърводобив и дървообработване

Социалният диалог в сектор дърводобив и дървообработване е основната тема разисквана в Италианската Конфедерация на МСП тази седмица. В събитието, осъществявано по проект GOOD WOOD, който изпълняват партньори от България, Италия и Португалия, участват представители на БТПП и КТ Подкрепа.

Връзките между социалния диалог, добрите практики и иновации в ЕС; ролята на синдикатите и бизнес организациите за насърчаване на зелената икономика и устойчиво развитие; предизвикателствата на кръговата икономика и устойчивостта в сектор дървообработване  са сред обсъжданите въпроси.

Проектът Good Wood-Notes for a Green Social Dialogue, съфинансиран от Европейската комисия, е насочен към активност чрез засилване на социалния диалог, реорганизиране на производството и управлението в дърводобивния и дървопреработвателния сектор, с фокус устойчива икономика и пазар на труда.

Укрепването на социалния диалог на национално ниво и на ниво ЕС ще подпомогне синхрона между позитивното управление, гъвкавите нужди на бизнеса и сигурността, нужна на заетите лица.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество в БТПП, представи резултатите от проучване, фокусирано върху дърводобивния и дървопреработвателен сектор в България с акцент предизвикателствата на социалния диалог в съвременната икономика. Презентации по темата направиха и колеги от Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост, Асоциацията на предприятията от мебелната промишленост в Португалия и Италианската конфедерация на МСП.

Проектът GOOD WOOD предвижда провеждане на обучения на български представители на бизнеса от секторите дърводобив, дървообработване и мебелно производство, транснационално обучение, както и посещение чуждестранните партньори в София и запознаване с добри практики в областта на социалния диалог в България.

БТПП ще продължи да информира за дейностите по проект GOOD WOOD.

 


31.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад