Назад

НСТС разгледа предложението за промяна в Наредбата за медицинската експертизаНа заседание на НСТС, провело се на 28.05.2019г., от страна на БТПП участваха Васил Тодоров – главен секретар, и Михаела Михайлова, експерт от юридическа дирекция. Тристранният съвет разгледа проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, внесен от министъра на здравеопазването  Кирил Ананиев.

В рамките на дискусията Палатата не подкрепи Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза с аргумент, че разписаните норми не дават мотивирана оценка защо точно с 20% ще се увеличи трайно намалената работоспособност за лица с над 50% увреждания, които имат няколко на брой констатирани заболявания. С постановлението не се постига и обещаната генерална промяна, която да доведе до премахването на дисбаланси в медицинската експертиза и да прекрати източването на социалните фондове.

С направените предложения и бележки в становището на БТПП може да се запознаете тук.

Социалните партньори се обединиха около тезата, че е необходима генерална промяна на системата на трудово-медицинската експертиза. Това ще стане чрез въвеждането на Международната класификация на функционалността, уврежданията и здравето – т.нар. ICF система.

  


29.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад