Назад

БТПП връчи дипломи на предприемачи с иновативни бизнес идеи в агроиндустриятаНа 30 май се проведе заключителният информационен ден по проект AGROINNOECO, който се осъществява с участието на БТПП и цели да насърчи развитието на иновативно предприемачество в сектора на агроиндустрията.

По време на събитието бяха отчетени постигнатите резултати и изпълнените дейности в рамките на проекта, сред които серията от информационни инициативи в четири български града, проведените пилотни обучения по предприемачество и бизнес мениджмънт  и разработения виртуален хъб, предоставящ платформа за онлайн обучение.

Най-добре представилите се по време на обучението предприемачи имаха възможност да участват в международното изложение в Патра- Гърция  през м. април т.г. По време на изложението,  10 предприемачи от България представиха разработените от тях бизнес планове на иновативни идеи на специално организирани  „пичинг събития“. Участваха и предприемачи  от  Албания, Кипър и Гърция, като българският проект за производство на вино от арония беше класиран на второ място. Проектът се състезаваше с 40 бизнес плана, представени от всички страни, участващи в събитието. Проведоха се и срещи с потенциални инвеститори за установяване на партньорства и  финансиране на идеите. В българската делегация за изложението участваха и представители на браншови организации от сектора на агроиндустрията.

Специално внимание беше обърнато и на разработения виртуален хъб, който предоставя платформа с 14 обучителни модула, предназначени да повишат  познанията и уменията на  предприемачи в сферата на агроиндустрията. Платформата е отворена за всеки, който иска да подобри бизнес уменията си, като за целта се изисква предварителна регистрация. Платформата е достъпна на следния линк. Преминалите обучението и демонстрирали успеваемост  над 60% на тестовете по отделните модули ще получат сертификат за успешно завършен  курс.

В края на информационния ден се състоя и церемония по награждаване на успешно завършилите пилотните обучения. Дипломите бяха връчени от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който поздрави гостите за техните иновативни бизнес идеи и предприемачески дух. Той отбеляза, че проектът е постигнал целта си чрез създаване на благоприятна среда за развитие на млади фирми и предприемачи, и изрази готовността на БТПП да продължи да им оказва подкрепа за осъществяването на техните иновативни бизнес идеи чрез участие в други подобни проекти и инициативи.

Участниците в събитието изтъкнаха значимостта на проект AGROINNOECO за стимулиране развитието на  предприемачеството и благодариха за усилията на Палатата, която последователно и с много желание реализира значими дейности, свързани с обучението по предприемачество, менторството, което беше осъществено по време на разработването на техните бизнес планове, добрите преподаватели и ментори и отличната организация на всички събития. Те връчиха на БТПП благодарствено писмо  за усилията и постигнатите резултати.

 

Проект AGROINNOECO се изпълнява в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“. В проекта участват седем партньорски организации от четири страни – България, Гърция, Кипър и Албания. Повече за проекта можете да научите на следния уебсайт.

 


31.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад