Назад

53 млади юристи получиха сертификати за успешно завършен курс по въпросите на арбитража

Курсът се организира за тринадесети пореден път и създава приемственост между поколенията юристи


Председателят на БТПП  Цветан Симеонов и председателят на АС при БТПП  Благовест Пунев връчиха на 53 млади юристи сертификати  за успешно завършен 3-месечен курс на обучение по въпросите на арбитража, който се организира за тринадесети пореден път от Арбитражния съд при БТПП.

Занятията се проведоха при изключителен интерес от страна на участниците - студенти от юридическите факултети, действащи адвокати и юрисконсулти.

Курсът, включващ 12 модула по три часа, освен теоретичната си насоченост се отличи и с представените случаи от практиката, с който материалът стана по-достъпен и интересен за слушателите.

Лектори в обучението бяха изявени висококвалифицирани арбитри с богат професионален опит, съчетан с дългогодишна преподавателска дейност в юридическите факултети в страната - председателят на АС при БТПП Благовест Пунев и зам.-председателите - Ружа Иванова, Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев,  почетният председател на АС проф. Силви Чернев и доц. Венцислава Желязкова.

Председателят на БТПП в обръщението си към участниците отбеляза тясното взаимодействие между бизнеса и Българската търговско-промишлена палата. Изтъкна дейностите на БТПП, които са изцяло в услуга на компаниите, сред които и възможността на търговските дружества винаги да прибягват към институционалния арбитраж като по-бърз, по- евтин и по-конструктивен способ за разрешаване на възникналите помежду им спорове. Арбитражът, подчерта той, е  по-добрият вариант за инвеститорите, като в годините  е доказал предимствата си. Отбеляза също, че необходимостта на бизнеса от подготвени в областта на алтернативното разрешаване на спорове експерти се удовлетворява, включително и чрез провежданото обучение, създаващо приемственост между поколенията юристи.

Симеонов наблегна на достъпността на информацията, предоставяна от БТПП, относно арбитражното производство и всички други полезни за деловите среди данни и новини, разпространявани чрез информационните канали на Палатата.

Благовест Пунев обърна внимание на нарастващата нужда от млади специалисти с експертна юридическа подготовка, които да подпомагат търговците, като изрази задоволство от инициативността, дисциплината и желанието за допълнително образование на всички участници в проведения курс. При интерес Палатата ще  организира и други семинари със сходна тематика.

Курсистите изразиха своята благодарност за предадените им знания. Те споделиха увереност, че придобитите познания безспорно ще им служат за в бъдеще в работата им.


30.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад