Назад

Становище на БТПП по проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертизаЗа БТПП необходимостта от прецизиране на законодателството в областта на трудово-медицинската експертиза предполага усъвършенстване на нормативните текстове, базирайки се на международните стандарти. В този смисъл предложенията, които се правят в Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза не са обвързани с доказани международни стандарти и не дават мотивирана оценка защо точно с 20% ще се увеличи трайно намалената работоспособност за лица с над 50%, които имат няколко увреждания.

Според БТПП чрез интегриране на принципите и методологията на Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация (СЗО) ще се въведат единни, стандартизирани критерии за описание на функционирането, увреждането и здравето на човека, въз основа на които могат да се оценяват вида и степента на увреждане от една страна, а от друга – способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага определен вид труд и съгласно възможностите му да участва в пазара на труда.

С оглед гореизложеното, БТПП не подкрепя проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза и счита, че е нужно да продължи работата по изменение на законодателството чрез въвеждането на международната практика.
БТПП изпрати своето становище до Марияна Николова, зам. министър-председател по икономическата и демографската политика и председател на НСТС.

Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание за разглеждане и даване на становище относно проекта на ПМС. Заседанието се свиква във връзка с постъпило искане от Министерство на здравеопазването по темата.


28.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад