Назад

Инвестиционен форум в Пловдив „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт-ъп компании“На 17 май по инициатива на Търговско-промишлена камара – Пловдив и Съвета по иновации при БТПП със съдействието на Интернет Медиа Груп, на Дигитална агенция „СЕОМАКС“ и на Департамент „Икономика“ при нов български университет  в Конферентната зала на камарата в гр. Пловдив се състоя ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ на тема:  „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт-ъп компании в гр. Пловдив и в Южен Централен район“. Инвестиционният форум бе открит от Добрина Проданова, председател на Търговско-промишлена камара – Пловдив и модериран от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.  Във форума участваха представители на малкия и средния бизнес, членове на Търговско-промишлена камара – Пловдив, както и на старт ъп общността в Пловдив и в Южния централен район, студенти и докторанти от няколко университети в гр. Пловдив, които имат намерения да учредят старт ъпи, както и хабилитирани университетски преподаватели.

Встъпителната презентация бе на тема: „Програма за кредитиране на МСП и в частност на старт ъп компании на Райфайзенбанк, България“ АД“ и бе представена от Галина Борисова и Стела Бресковска от „Райфайзенбанк България“ АД - гр. Пловдив.

Обстойна презентация на форума направи  Петър Михайлов, ст. експерт с ресор „Малки и средни предприятия“ в Звено за координация на Фонда на фондовете. Неговият доклад бе на тема: „Финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството на Фонда на фондовете“.

Следващата презентация представи Иванка Митовска, началник на Регионален сектор в гр. Пловдив "Мониторинг и финансово управление" в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при Министерство на икономиката. Нейният доклад бе на тема: „Актуални схеми по ОПИК за финансиране на малкия и средния бизнес и в частност на старт ъпи и предстоящи схеми, които се очаква да бъдат обявени до края на 2020 г.“.

Камен Стратиев, представител на Областния информационен център за европейски програми, гр. Пловдив, изнесе обстойна презентация за европейските програми за старт ъпи, в т.ч. и за тези, които се подават и оценяват от ЕК в Брюксел.

Гл. асистент д-р Никос Караян от департамент „ИКОНОМИКА“ при Нов български университет изнесе презентация на тема: „Представяне на програмата на новата специализация по финансов мениджмънт за старт ъпи в Нов български университет“

Своя презентация изнесе и доц. Йосиф Аврамов на тема: „Ролята на финансовите инструменти във финансовия мениджмънт на старт ъпите“. Той представи пред представителите на старт ъп общността в Пловдив и новата си книга „Използване на финансовите инструменти от публичните организации“. В новото, второ основно преработено и допълнено издание на книгата, което е на Института по публична администрация при Министерския съвет, се разглеждат обстойно финансовите инструменти, използвани от бенефициентите по Плана Юнкер, а също и предимствата за кандидатстване за ресурс по някои сравнително малко познати програми на ЕС като: LIFE+, ЕSPON и URBAKT 3 и от новите няколко фонда, лицензирани в последните две години от Фонда на фондовете. 

В дискусията след форума се включиха: Добрина Проданова, председател на Търговско-промишлена камара – Пловдив, Ангел Хронев, изпълнителен директор на камарата, Валентина Фиданова, управител на „СТЕРНА консулт“, гр. Пловдив; Йордан Ангелов от ИМГ, Тодор Терзиев от „Корпоративна социална отговорност“ ЕООД, Ганчо Колаксъзов, управител на Център за трансфер на технологии, както и редица други представители на старт ъп общността в Пловдив и региона.


20.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад