Назад

„Шрайбер Фуудс България“ ЕООД изрази желание за сътрудничество с БТППНа среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов, Данко Стоименов, регионален оперативен директор на „Шрайбер Фуудс“, представи дейността на компанията – лидер в производството на частни марки на свежи млечни продукти – млека, сирена, млечни плодови напитки и др. Дружеството е пряк член на БТПП. Стартирало е дейността си в България от 30.01.2014 г. чрез закупуване на производствените мощности на „Данон Сердика“ АД в София, като го е оборудвало с нови, модерни производствени технологии, осигуряващи изключително високо качество и ефективност на произвежданата продукция. Дружеството разполага с 157 собствени служители и още 130 подизпълнители на препакетажни дейности. Така компанията осигурява около 280 работни места, разполага с 12 доставчици на сурово мляко, като изкупува 60 000 л сурово мляко дневно. Произвежда широка гама от млечни продукти (над 100 вида) и се е утвърдила като един от най-големите производители в България на тези продукти. Успехът и предимствата на дружеството се дължат на гарантираното високо качество на произвежданите млечни продукти, базирано на стриктен контрол на производствените процеси, използваните суровини и материали, спазването на добри производствени и хигиенни практики (GMP и GHP) и използването на най-висококачествените ферми в България.

По време на разговора бе обсъдено състоянието на млечния сектор в страната и бе констатирана необходимостта от усъвършенстване на добрите практики по време на всички етапи на производството на млечни продукти в България. Усилията трябва основно да бъдат насочени в посока подобряване на хигиения и качествен контрол на производството, отговарящи на стандартите за качество на ЕС с цел износ - както за страни-членки, така и за трети страни.

Коментиран бе и въпросът за нуждата от коопериране на български производители на машини за хранително-вкусовата промишленост с водещи производители на такава техника в чужбина, за да може продукцията им да отговаря на повишените изисквания за качество, надежност и ефективност на производителите на млечни продукти.

Данко Стоименов изрази желание за развиване на по-тясно сътрудничество с БТПП и активно включване в организираните мероприятия, дискусии, В2В срещи и др. Проявяви интерес към установяване на контакти с чуждестранни партньори с цел разширяване на бизнеса на компанията, тъй като е започнало производство и на нови, напълно иновативни за пазара продукти, извън млечния бизнес.

Заявен бе интерес и към дейността на GS1 България, където дружеството също е член и към възможностите за по-активно участие в дейноста му, за провеждане на обучение за включване в продуктовия каталог и др.

Повече информация за „Шрайбер Фуудс България“ ЕООД ще намерите ТУК 


17.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад