Назад

БТПП участва в заседание на Програмния комитет „МСП и достъп до рисково финансиране“Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва по покана от Европейската комисия в заседание за „Достъп за финансиране на малки и средни предприятия“ в  Брюксел. В качеството си на експерт към Програмния Комитет   'SMEs & Access to Risk Finance', той участва в срещата на работната група с представители на Генерална дирекция „Икономически растеж“.

Бяха обсъдени нови инициативи на Комисията за създаване на Европейски иновационен фонд. Георги Стоев представи потенциала на системата на БТПП и готовността за участие в работните срещи .

 

 


17.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад