Назад

Кръговата икономика в Дунавския регион

„Дунавският  регион се движи кръгово“, под това мото се проведе международната конференция в Линц - Австрия на 14 май т.г. Конференцията се организира в рамките на проект „МОВЕКО“, който цели да насърчи  МСП в страните от Дунавския регион към преход  от линейна към кръгова икономика.

Българската търговско-промишлена палата, като партньор по проекта, участва в конференцията и осигури участието на две български компании – „Био Лопянко“ и „Къпфи“, които представиха своите иновативни проекти, изцяло базирани на кръговия бизнес модел.

„Био Лопянко“ разработва проект за възстановяване на бубопроизводството и производството на коприна в България   и  представи АГРИ ГАЯ'18, проект базиран на    кръгов бизнес модел с нулев отпадък, който предвижда безотпадъчно производство в отрасъла и превръщането на отпадъците при отглеждане на буби и производството на коприна  в суровина, която има приложение в агроиндустрията, козметичната и хранителната индустрия, фармацевтиката. „Благодарни сме на БТПП за възможността да участваме в Проект Мовеко, да създадем нови контакти и да открием нови технологични партньори за нашия амбициозен проект!“, сподели Д. Димитрова, изп. директор на "Био Лопянко".

Компанияга „Къпфи“, произвеждаща био-разградими вафлени чаши за консумация на топли и студени напитки, участва в конкурса за иновация в производството, проведен в рамките на проекта, и беше отличена с първо място в категория  “МСП - продукт на годината 2019“. Компанията  спечели признание с изключителната си иновативност в състезание с около 50 фирми от Дунавския регион. С българската вафлена чаша участниците в конференцията изпиха кафето си по време на кафе-паузата.   Наградата  на „Къпфи“  беше връчена от министъра на икономиката на федерална провинция Горна Австрия.

По време на конференцията участниците - представители на  МСП, технологични центрове, висши учебни заведения, иновативни хъбове и други  заинтересовани организации, включително инвестиционни фондове,  имаха възможност да обменят опит и да създадат нови контакти и партньорства.

На конференцията бяха представени изготвените по проекта транснационална стратегия и пътни карти за всяка от трите групи страни еко-иноватори, а именно  – водещи иноватори (Австрия, Германия, Словения), умерени (Словакия, Унгария, Хърватия) и скромни (България, Румъния, Сърбия). Документите съдържат мерки и препоръки за преодоляване на основните предизвикателства и пречки при прехода към кръгова икономика в страните от Дунавския регион.

Днес,  15 май се провежда финалната среща на партньорите по проект Мовеко. В дневния реде предвидено: преглед на приключилите дейности и резултатите; разяснения от водещата организация по проекта – Търговско-промишлената палата на Словения, във връзка с изготвянето на техническите и финансовите отчети, както и извършване на външен одит на резултатите по проекта.
-----------------------
Проект MOVECO се изпълнява в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. В него участват шестнадесет партньорски организации от десет страни – България, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Сърбия и Молдова.Повече за проекта можете да намерите на следния уебсайт (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco).

 

  


15.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад