Назад

Камарата на строителите и БТПП обсъдиха актуални въпроси от сектор строителствоИнж.  Мирослав Мазнев, изп. директор на Камарата на строителите в България, и Цветан Симеонов – председател на БТПП, проведоха среща, на която обсъдиха общата икономическа ситуация в страната и по-добър синхрон в сектор строителство.

Дискутираха се възможности за промени в законодателни и нормативни актове в сектора, опростяване на правилата за общите административни тежести и ограничаване на предпоставките за корупционни практики.

Обсъдени бяха и проблеми, свързани с квалификацията на кадри и въвеждането на съвременни норми в обучението и сертифицирането на професиите в строителството.

 


30.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад