Назад

Семинар на БТПП представи успешни бизнес модели от областта на кръговата икономикаНа 18 април БТПП беше домакин на семинар на тема „Бизнес модели на кръговата икономика и зелено предприемачество“. Събитието се проведе в рамките на проект MOVECO, който цели да насърчи прехода от линейна към кръгова икономика сред МСП в страните от Дунавския регион.

В семинара взеха участие представители на местната власт, държавната администрация, МСП, висши училища, научни организации и медии. Събитието имаше за цел да представи различни бизнес модели на кръговата икономика, добри практики и успешни примери за зелено предприемачество.

По време на семинара участниците бяха запознати с предимствата на кръговата икономика и ползите за предприятията от въвеждането на този модел, сред които са значително намаляване на производствените разходи, повишаване на конкурентоспособността и опазване на околната среда.

Бяха представени и примери за добри практики в областта на кръговата икономика от България – производство на модни аксесоари от рециклирани материали, използването на утайката от кафе като ресурс за нови различни производства в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, нова услуги за наемане на екологично чисти електрически автомобили с 30 % по-ниски такси. Представители на Cupffee, компания произвеждаща био-разградими, ядливи вафлени чаши за консумация на топли и студени напитки, имаха възможност да представят своя продукт пред присъстващите.

Участниците в семинара също така бяха запознати с основните цели и дейности на проект MOVECO, както и с постигнатия напредък и резултати от изпълнението му, сред които са провежданите от БТПП пилотни обучения за МСП. Акцент беше поставен върху специално разработената онлайн платформа, която съдържа виртуален пазар за обмен на продукти за повторна употреба и набор от инструменти за въвеждане на кръговата икономика от МСП.

Внимание беше обърнато и на изготвените в рамките на проекта транснационална стратегия и пътни карти за всяка от трите групи страни еко-иноватори – водещи (Австрия, Германия, Словения), умерени (Словакия, Унгария, Хърватия) и скромни (България, Румъния, Сърбия). Документите съдържат мерки и препоръки за преодоляване на основните предизвикателства и пречки при прехода към кръгова икономика в страните от Дунавския регион.

Стратегията и пътните карти ще бъдат представени на заключителната конференция по проекта, която предстои да се проведе през май 2019 г. в Линц, Австрия. На събитието ще бъдат раздадени и Наградите за иновация на MOVECO, които ще отличат най-добрите предприятия с иновативни продукти и услуги в областта на кръговата икономика в пет категории.

В рамките на събитието беше проведена и двустранна среща между председателя на БТПП, г-н Цветан Симеонов, и представители на филиала на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в Смолян. От края на 2018 г. в университета е въведена магистърска програма „Кръгова икономика“. В делегацията на висшето училище взеха участие народният представител от Смолян, г-н Хайри Садъков, кметът на Велинград, г-н Костадин Коев, преподаватели и бизнесмени, които се обучават в магистърската програма. На срещата бяха обсъдени ползите от прехода към кръгова икономика и необходимите мерки и дейности за успешното прилагане на този модел на местно и национално ниво. Бяха дискутирани и други възможности за бъдещо сътрудничество между БТПП и местните власти в Смолян и Велинград.  

Проект MOVECO се изпълнява в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. В него участват шестнадесет партньорски организации от десет страни – България, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Сърбия и Молдова.Повече информация за проекта можете да намерите на официалния му уебсайт.

 


22.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад