Назад

Среща с новоназначения ръководител на СТИВ - ЗагребПредседателят на БТПП проведе среща с новоназначения ръководител на Службата по търговски и икономически въпроси в Загреб - Мирела Тасева. Обсъдено бе развитието на двустранните икономически отношения. Съвместно бяха очертани области от двустранен интерес, в които БТПП и СТИВ ще насърчат връзките между предприемачи от двете страни: туризъм, сектор ХоРеКа, изграждане на мобилни и интернет мрежи, селско стопанство, машини и съоръжения, текстил и облекла.

Симеонов подчерта отличните отношения на БТПП с Търговската палата на Хърватия и Хърватската работодателска асоциация. Бе договорено осъществяване на контакт между СТИВ и съответните институции с цел насърчаване на съвместни инициативи и проекти.

По информация на Министерството на икономиката, стокообменът между двете страни през 2018 г. възлиза на 281,059 млн. евро, като бележи ръст с 45,1% спрямо 2017 г. Износът от България за същия период е нараснал с 62,8%, а вносът от Хърватия – с 19,8%.

Водещи стоки в българския износ за Хърватия са: горива, петролни продукти, телевизионни апарати, медикаменти, минерални и химически торове, тютюн, текстилни изделия, хлебарски и сладкарски продукти, шоколад и др.

Водещи стоки в българския внос от Хърватия са: захар, земеделски машини, тютюневи изделия, минерални и химични торове, медни отпадъци, нефтен газ, фармацевтични продукти, минерални и химични торове и др.

През 2018 г. 22 332 хърватски туристи са посетили България, а българите, пътували в Хърватия с цел туризъм, са 36 222 души.


25.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад