Назад

БТПП участва в отбелязването на Световния ден за безопасност и здраве при работаЦветан Симеонов участва в едновременното отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа и на Международния ден в памет на загиналите и пострадалите работници. Организатори на събитието са КТ „Подкрепа“ и Българската асоциация труд, здраве, безопасност, със съдействието на „Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД и други браншови организации и сдружения. В Южния парк, градината зад музея „Земята и хората“, бяха засадени нови дръвчета и с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите при трудови злополуки български работници.

Цветан Симеонов в своето изказване отбеляза:  „Опазването на здравето на работниците и служителите е много важно за БТПП като организация на работодателите, а днес представлявам като ротационен председател и Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Искам да отбележа, че колкото и усилия да полагаме, често те се оказват недостатъчни, защото наличието на трудови злополуки, а и самите цифри показват, че има още несвършена работа. Специално БТПП, провежда два пъти в годината опресняване на знанията по безопасност на труда за всички ръководители и служители в 28-те регионални палати и в близо 80 браншови организации.

Работата, която извършваме, се нуждае от още повече усилия, защото не е достатъчно само да ги има тези знания, необходимо е те да се прилагат. В този смисъл представителите на синдикатите също имат важна роля, защото работодателите могат да осигурят предпазни средства, да предвидят във вътрешните заповеди наказания за работниците, но ако не ги познават, това още не означава, че правилата ще бъдат спазени и предпазните средства ще бъдат употребени по предназначение.

В БТПП обръщаме напоследък внимание на това, че както всичко в обществото, така и при предпазните екипировки има технологично развитие и нивото на науката позволява нормите на защита да се постигат с по-добри предпазни средства. Затова ние напомняме на работодателите, че трябва да се съобразяват не само с общите предписания за използване на предпазните екипировки, а те трябва с времето да бъдат обновявани и усъвършенствани, като се използват съвременните предпазни средства.

В противен случай, и като юрист го казвам, дори да ги има всички заповеди с подписи, не винаги е сигурно, че ще има ефект , ако не са съобразени с най-модерните изисквания.“

 


25.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад