Назад

Представиха възможностите на новосъздадения “Пазар за растеж”БТПП проведе среща с представители на инвестиционния посредник Авал Ин Ад. В хода на разговора между Цветан Симеонов, председател на БТПП и Бистра Илкова, председател на СД на Авал Ин АД, бяха обсъдени новите възможности пред МСП за алтернативно финансиране. Тя представи в детайли новоорганизирания от Българската фондова борса  „Пазар за растеж“ на МСП, който е една от първите стъпки за достъп до алтернативно финансиране при  облекчени условия. Пазарът е атрактивен за амбициозни и иновативни компании със съществуващ бизнес, които търсят допълнително финансиране за развитие на своята дейност, по-голяма публичност на предлаганите продукти и услуги, както и разширение на акционерната си база.

От своя страна Цветан Симеонов добави, че инициативата си заслужава, защото с присъствието на фирмите на борсата те не само могат да намерят финансиране, но това ще повлияе позитивно върху цялостния имидж и авторитет на компаниите. Според него стартъпи и фирми, които могат да покажат резултати също ще проявят значителен интерес.

Бистра Илкова заяви, че интерес към „Пазар за растеж на МСП“  има дори и от компании от Великобритания. Като фирма от този бранш Авал Ин АД дава гаранции за повишено качество на услугите, които предлага. Тя е  първата компания, одобрена от Българска фондова борса като Съветник на малки и средни предприятия за „Пазар за растеж“ (Bulgarian Enterprise Accelerator Market). Повече за условията можете да намерите тук.


23.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад