Назад

Плакет и грамота за „Лакпром“ АД

Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе сред официално поканените гости по време на честването на 100-годишнината от създаването на „Лакпром“ АД – една от водещите фирми за производство на лаково-бояджийски продукти в страната. Фирмата е пряк член на БТПП от 1994 г. Сред гостите  на тържеството бяха доставчици и дистрибутори на фирмата, както и кметът на район Нови Искър Даниела Райчева.

Цветан Симеонов поздрави присъстващите домакини и гости от името на БТПП по повод фирмения юбилей. Той връчи плакет и грамота на Хараламби Хараламбиев, изпълнителен директор на „Лакпром“ АД.

От името на GS1 България беше връчен поздравителен адрес с акцент върху това, че Лакпром е водещ производител в своя бранш и е пример за модерна и технологична фирма, предлагаща решения, съобразени с най-добрите европейски практики. Със сертификат GS1 България удостоверява, че над 20 години „Лакпром“ АД успешно и коректно прилага стандартите GS1 за маркиране с баркод. Фирмата, чрез своя изп. директор, участва в Управителния съвет на Сдружението GS1 България (от март 2006 г.).

Почетна награда беше връчена и от кмета на район „Нови Искър“ за активното участие в социални дейности за подкрепа на различни инициативи.

„Лакпром“ АД съществува за период, който включва три войни и смени на режими. Едно от малкото български предприятия, които се е запазило и продължило да се развива успешно след приватизацията. Участва в множество обществени поръчки и е избирано като доставчик. Сред основните дългогодишни и трайни клиенти на дружеството са Българските железници, НЕК, АЕЦ Козлодуй и др. Създадените трайни връзки с водещи европейски фирми, доставчици на know - how, суровини, машини и оборудване придават модерен облик на дружеството и произвежданите продукти за бита и индустрията.

Предлаганите решения са трайни и съобразени с най-добрите европейски практики. Близостта до град София и развитата индустрия в района са мощен фактор за развитието на Лакпром. Фирмата разполага с База за развойна дейност и внедряване на нови продукти и с акредитирана лаборатория за анализ на суровини и готова лаково-бояджийска продукция.

 


17.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад