Назад

Представяне на проект на БТПП по време на инвестиционен форум за зелена енергия

Проект на БТПП бе представен по време на инвестиционен форум за зелена енергия, проведен в София в рамките на 15-то изложение и конференция за Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Форумът, съорганизиран от Постоянния секретариат на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) BSEC-PERMIS, бе подкрепен от Министерството на енергетиката. БТПП е ротационен председател на Бизнес съвета към ОЧИС през първата половина на 2019 г.

Заместник генералният секретар на ОЧИС посланик Траян Кебелеу откри форума и сподели, че един от основните приоритети на организацията е да подкрепя усилията на 12-те държави членки за осигуряване на устойчива енергия чрез прилагане на Стратегията за Зелена енергия на ОЧИС, която е приета през 2018 г. с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и благоприятното въздействие върху околната среда. ОЧИС подкрепя от 2011 г. Конференцията за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Югоизточна Европа. Тази година за пръв път се организира Инвестиционен форум на Зелената енергия за ОЧИС - събитие на Мрежата на Зелената енергия.

На форума бяха представени перспективите за развитие на зелената енергия в България, умни решения за намаляване загубата на енергия, за по-широко използване на зелената енергия, както и механизми за финансиране на сектора.

Мариана Танчева, директор Европейска интеграция и проекти в БТПП, представи европейски проект MOVECO, чиято основна цел е да се разработят дейности и мерки, които да насърчат МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“, който създава предпоставки за ефективно използване на природни ресурси чрез намаляване на повторната употреба и преработване на масови отпадъци в ресурси за ново производство. Въвеждането на модела на „кръговата икономика“ изисква прилагането на нови еко-технологии,  стратегии и бизнес модели , които да допринесат за развитието на  иновативен и социално отговорен Дунавски регион. Сред основните дейности, осъществени в рамките на  изпълнение на проекта, са разработването на набор от инструменти, предназначени за осъществяване на прехода към кръгова икономика от МСП, както и създаването на онлайн платформа с виртуален пазар за обмен на продукти за повторна употреба. Проектът се изпълнява в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. В него участват шестнадесет партньорски организации от десет страни от Дунавския регион. Уебсайтът на проекта е достъпен тук.

 


18.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад