Назад

В БТПП започна обучение за новата Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“В БТПП започна обучение за новата Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Председателят на БТПП Цветан Симеонов поздрави участниците и напомни, че с новата информационна система за обществени поръчки се изпълнява едно дългогодишно настояване на българския бизнес, да има строг контрол на резултатите от всяка обществена поръчка. Нека изискванията към крайния продукт да бъдат ясно обявени, разходите стриктно номинирани и цената да бъде определяща. Така най-добрият проект ще побеждава, а кой да спечели да решават компютрите – каза председателят на Палатата.

Главният секретар на Агенцията за обществени поръчки Михаил Михайлов напомни, че вече са на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители 16 модула и до ноември 2019 г. системата ще позволява регистрация и запознаване с разработените бизнес процеси, за да се осигури плавен преход към електронно възлагане на обществените поръчки.

Електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), е финансирана от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бъдещите потребители ще получават експертна техническа помощ от Центъра за обслужване на крайни потребители, който вече функционира.

На по-ранна среща в БТПП изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова запозна г-н Симеонов с идеите и целите на автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“, от която се очаква да се създаде качествено нова среда за възлагане на обществени поръчки, и да повлияе положително върху цялостния бизнес климат в страната. Чрез нея ще се осъществява по-добър мониторинг на публичните разходи, ще се постигне по-добра отчетност и оптимизиране на процесите.
 
ЦАИС ЕОП не позволява манипулиране на документите нито от страна на възложителите, нито от страна на участниците. Изисква се всички документи, които имат правна сила, да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, подчерта представителят на разработващия системата Консорциум „ЕОП България“ Янко Костадинов. 

18.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад