Назад

Обмяна на опит с търговската палата на Валядолид, Испания по проект SKILLS+

Успешни примери, прилагани за повишаване на дигиталните компетенции на фирмите
На 19-20 март бе организирана визита на партньорите по проект SKILLS+ за обмяна на добри практики в областта на дигитализация на МСП. Търговската камара на Валядолид  бе домакин на посещението, целящо да представи успешни примери, прилагани за повишаване на дигиталните компетенции на фирмите. БТПП бе представена от Наталия Дичева, главен експерт в дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“.

Акцентът на срещата бе представяне на програма InnoChambers, която насърчава внедряването на иновации в управлението на бизнеса с цел постигане на устойчив растеж и подобряване на конкурентоспособността на МСП. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и публичната администрация.

InnoChambers включва финансиране на дейности по диагностициране на нуждите на фирмата от иновации, разработване на методология и оказване на помощ в процеса на внедряването им. Към момента с помощта на програмата са диагностицирани 150 МСП, а на 108 е оказана помощ при внедряването на иновации в ежедневните им бизнес дейности.

Подобни добри практики като представената във Валядолид бяха използвани за разработване на териториалния план за развитие за България. Планът е създаден от БТПП в сътрудничество с ИАНМСП – организация, отговорна за провеждането на политики в страната, и включва следните две действия:

  • предоставяне на ИКТ ваучери на МСП и
  • създаването на дигитални иновационни хъбове (DIH), чиято основна цел е повишаване конкурентоспособността на фирмите, подобряване на бизнес и производствените процеси, продукти и услуги чрез внедряване на цифрови технологии.

Планът ще бъде представен по време на финална конференция по проекта, която ще се проведе в гр. Магдебург, Германия на 12 март т.г. За целта БТПП разработи и рекламен клип, представящ предвидените мерки за изпълнение – линк https://youtu.be/dj5FrAqO680


21.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад