Назад

Заместник-председателят на БТПП взе участие в дискусия за политически приоритети за 2019 г. и в подготовката на февруарската пленарна сесия на ЕИСК

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев взе участие в обсъждането на Политически приоритети за 2019 г. Той се включи в дискусията по покана на генералния директор на Конфедерацията на европейския бизнес (BusinessEurope) Маркус Байрер, генералния секретар на Европейския център на предприятията с обществено участие (CEEP) Валерия Ронзити и генералния секретар на SMEunited Вероник Вилемс,

По-късно Георги Стоев се присъедини и към подготовката на февруарската пленарна сесия на ЕИСК, където бяха дискутирани становища, които да бъдат разисквани на предстоящата пленарната сесия. Сред обсъдените становища бяха годишен обзор на растежа за 2019 г., продължаване на програмите за сътрудничество , европейска рамкова директива относно минималния доход, цифровата революция с оглед на потребностите и правата на гражданите, становище по собствена инициатива.

Във връзка с оттеглянето на Обединено кралство от Съюза, основен акцент беше поставен и на авиационната безопасност, осигуряване на основни въздушни връзки и гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт.

 


21.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад