Назад

Засилване на сътрудничеството в полза на малките и средни предприятия от Италия и България

Среща с председателя на Асоциацията на италианските работодатели UNIMPRESA


В БТПП се осъществи среща между заместник-председателя на палатата Георги Стоев, почетния председател на Асоциацията на италианските работодатели UNIMPRESA Паоло Лонгобарди и зам.-председателя на асоциацията Джузепе Спадафора. Основна цел на срещата бе запознаване с работата на двете институции и определяне на допирни точки, въз основа на които да бъде поставено началото на активно сътрудничество в полза на малките и средни предприятия от Италия и България. Италианската асоциация е национална организация с 68 териториални офиса и представителност в 20 бранша.

Георги Стоев направи обзор на историята и дейностите на БТПП и маркира редица общи за палатата и UNIMPRESA характеристики. Бе обсъдена възможността за подписване на Меморандум за разбирателство, който да конкретизира бъдещото сътрудничество. Ръководството на UNIMPRESA обмисля и откриването на свое представителство в България като оценява високо стратегическото положение на страната и уникалните възможности за бизнес, които предлага икономическата и инвестиционна среда, опростената данъчна система и предприемчивият дух на местния бизнес.

Зам.-председателят на БТПП подчерта, че традициите в търговско-икономическите и инвестиционни отношения между България и Италия са една от предпоставките за успех на набелязаните начинания. Освен това, в БТПП има регистрирани значителен брой италиански компании, смесени и със 100% италиански капитал /общо 235/, както и 70 търговски представителства.

Бе договорено обменът на полезна информация между двете организации да продължи и бяха планувани следващите съвместни действия, за които БТПП ще информира допълнително.

 


21.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад