Назад

Председателят на БТПП присъства на дискусия за прозрачността в съдебната ни системаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов бе сред официално поканените гости по време на провеждането на националната кръгла маса "Прозрачността в работата на съдилищата – предпоставка за повишаване на доверието в съдебната система в България“. Събитието е организирано от Асоциация "Прозрачност без граници". Участие в кръглата маса взеха и представители на ръководните структури на съдебната система, административни ръководители на съдилища от различни съдебни райони на страната, намерили място в челните позиции на националната класация, професионални организации, неправителствени организации, експерти, изследователи на проблемите на съдебната реформа и бизнеса.

Основен акцент на дискусията беше поставен върху модела на "Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата", който е изработен въз основа на водещите стандарти на международни организации, както и на добрите практики, прилагани в държави членки на Европейския съюз.

Чрез провеждането на кръглата маса, Асоциация "Прозрачност без граници" се стреми да развие среда за адаптиране на най-добрите стандарти за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България и по този начин да съдейства за повишаване доверието на гражданите в съдебната система.

БТПП ще оказва и в бъдеще подкрепа на всяко усилие за подобряване на резултатите от функционирането на съдебната система в България.

 


28.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад