Назад

Развитие на двустранните търговско-икономически отношения с Грузия

Среща с новоназначения посланик Н.Пр. Тамара Лилуашвили


Председателят на БТПП Цветан Симеонов  проведе среща с новоназначения посланик на Грузия Н.Пр. Тамара Лилуашвили. Основна тема на проведения разговор беше обсъждане на възможностите за развитие на двустранните търговско-икономически отношения между България и Грузия. В срещата участваха още Ватханг Андгуладзе, съветник към Посолството, и Важа Гварамия, втори секретар/консул.

По време на срещата бяха дискутирани отношенията на Палатата с партньори от Грузия, както и подписаните споразумения за сътрудничество с ТПП на Грузия. На многостранна основа палатите си сътрудничат в рамките на Асоциацията на Европейските палати (ЕВРОПАЛАТИ) и Бизнес съвета към Организацията за Черноморско и икономическо сътрудничество (ЧИС).

Председателят на Палатата сподели, че БТПП ще председателства Бизнес съвета на ЧИС през първото полугодие на 2019г. По този повод се очакват и редица събития, в които партньорите от Грузия са поканени да участват. Краят на председателството на Бизнес съвета ще бъде маркирано от бизнес форум и участие със съвмествен щанд на страните от ЧИС по време на Балканския международен винен фестивал в началото на м. юни. Сред другите теми на разговора бе обсъждане на сътрудничеството на България и Грузия в областта на винопроизводството и обмяната на опит. Цветан Симеонов представи структурата на БТПП, системата на регионалните палати, дейността на Арбитражния съд и търговския регистър към Палатата.

Председателят на БТПП изрази подкрепата на БТПП към новоназначения посланик при изпълнение на задачите по време на мандата ѝ в София.


17.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад