Назад

Заместник-председателят на БТПП участва в обсъждане на договорите за свободна търговия на ЕСЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в   подготвителната среща в ЕК, относно последното за тази година заседание на експертната група по договорите за свободна търговия, и председателства декемврийското заседание на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел.

Европейската комисия публикува позицията на Европалати за дейността на експертната група и изрази благодарност за съвместната позиция по повод договора за икономическо сътрудничество с Япония.

По време на заседанието на Комитета за търговия и инвестиции, Георги Стоев представи приоритетите за дейността през 2019 г. и подчерта необходимостта от използване експертните възможности и човешки ресурс на националните палати за активно участие в  текущи и предстоящи проекти на ЕВРОПАЛАТИ. Той добави, че  проектите Бизнес без граници  - SMEs Center-China/Miyanmar  с бюджет 1.5 милиона евро и ARCHIPELAGO - за професионално обучение в рамките на сътрудничеството между ЕС и Африка, представят допълнителни възможности за включване на националните палати. Той беше подкрепен от всички участници, които предложиха повече срещи на 15-те членове  на Комитета през 2019 г.

Георги Стоев проведе срещи с представителите на Финландия - Тимо Вуори, на Русия - Елена Медведева и със Стефано Деси от Юнионкамера Европа.

Представителите на DIHK, на Федерацията на белгийските камари и на Съюза на търговско- промишлените палати в Турция изразиха подкрепата си за съвместна работа в Комитета за търговия и инвестиции.

В дискусиите бе обсъдена и темата за контактите със Световната търговска организация (СТО) на ООН. Кейт Калуткиевич, търговски съветник от представителството на САЩ в Брюксел, представи пред участниците състоянието на търговските връзки между ЕС и САЩ и предстоящите реформи на СТО .

По време на заседанието  бяха също представени:

* Доклад по изпълнението на споразуменията за свободна търговия на ЕС

* Представените от ЕС позиции по инициативата за съвместно становище относно електронната търговия, касаещи

* създаването на благоприятна среда за електронна търговия (май 2018)

* услугите в сферата на телекомуникациите (юли 2018)


17.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад