Назад

Обсъдиха се начини за осъвременяване на нормативната база в газовия сектор

Среща с председателя на Българската газова асоциация


Председателят на Българската газова асоциация Пламен Павлов посети БТПП и обсъди с председателя на Палатата Цветан Симеонов необходимостта от осъвременяване на нормативната база в газовия сектор.

По време на срещата бе констатирано, че до сега в Енергийната стратегия се акцентира основно върху електроснабдяването, за сметка на снабдяването на бита и стопанските субекти с екологичната и евтина алтернатива – природния газ. Обсъдена бе необходимостта комплексно да бъдат включени в Стратегията и мерките за разширяване ползването на природен газ.

Пламен Павлов определи, че би било пропуск за държавата, ако в стремежа си да превърне България в „Газов хъб“ на Балканите, не обърне внимание за развитието на инфраструктурата и подобряване на условията за потреблението на природен газ в страната.

Симеонов сподели, че инвестирането във вътрешната газова инфраструктура е добра стъпка в социалната сфера, както и мярка в борбата със замърсяването.

БТПП се запозна с предложенията на Българска газова асоциация и изцяло ги подкрепя, определяйки ги като мерки в правилната посока.


14.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад