Назад

Председателят на БТПП взе участие семинар на тема: „Ролята на ОИСР за структурната реформа на държавите“

Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в специализиран семинар за споделяне на опит на тема: „Ролята на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за структурната реформа на държавите“. Събитието се организира от Министерството на външните работи и Дипломатическия институт при министъра на външните работи, със съдействието на Посолството на Словашката република в България. Семинарът е първото от поредица събития в рамките на националната програма „България – кандидат за членство в Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие“.

БТПП и останалите работодателски организации отдавна не само подкрепят, но и насърчават държавните институции за присъединяването на България към ОИСР. През 2017 г. Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предприе конкретни стъпки за ускоряване присъединяването на Република България към ОИСР и от началото на 2018г. АОБР е със статут член наблюдател в Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР (BIAC).

Ролята на ОИСР е далеч по-универсална от Европейски съюз, като едно присъединяване към Организацията ще има допълнителен ефект и за международния имидж на България.

Членството в ОИСР ще предостави и редица предимства, сред които:

  • Достъп до опита на страните членки в организацията;
  • ОИСР не приема актове, които са задължителни за законодателството на нейните членове. Но нейните примерни юридически решения са от важно значение, тъй като предоставят и задълбочена оценка на въздействието и практически опит.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и Мирослава Маркова, главен експерт „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП се срещнаха и с Петер Лоринце, старши съветник на председателя на Националната асоциация на предприемачите на Унгария. По време на разговорите бе договорено разширяване на контактите с останлите организации, участници в  BIAC, с цел ускоряване на присъединяването.

Като резултат от събитието бе договорено по-активното включване на работдателските организации в предприсъединителния процес и работа в синхрон с държавните институции, отговорни за членството на България в ОИСР.


13.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад