Назад

Официално откриване на петата годишна конференция „Безопасност и здраве при работа“Главният секретар на БТПП Васил Тодоров взе участие в официалното  откриване на петата годишна конференция „Безопасност и здраве при работа 2018“, организирана от Индустриален клъстер Средногорие. От името на ръководството на БТПП той приветства организаторите и участниците на форума.

Конференцията „Безопасност и здраве при работа“ се проведе под патронажа на заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Събитието поставя акценти върху съвременните превенции и контрол на риска като съществена част от дейността на институциите и корпоративните политики, приложимите иновации за подобряване на условията на труд в индустриалния сектор, както и добри практики и политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда.

„За всеки работодател основен приоритет е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Това гарантира не само нормалното протичане на производствения процес, но и  качеството на произведената продукция“, заяви Тодоров. Той акцентира и върху нуждата от кодификация на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд, което да даде възможност по-лесно да се прилагат от работодателите.

 


30.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад