Назад

БТПП с участие в международна научна конференция в УНСС

unwe.bg

Международната научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“, която се организира за втори път от Юридическия факултет (ЮФ) и Алумни клуба на завършилите ЮФ, включва широк кръг представители на всички научни среди в страната и чужбина, които се занимават с въпросите на международното право. С тези думи доц. д.н. Живко Драганов, декан на ЮФ, откри форума.

Приветствие към участниците от името на ръководството на БТПП отправи нейният главен секретар  Васил Тодоров, който поздрави Юридическия факултет за амбициозната инициатива и изрази удовлетворение от ползотворното сътрудничество между УНСС и БТПП. Той посочи, че  тематиката на конференцията е свързана пряко с дейността на Палатата  -  делата, които разглежда Арбитражният съд на БТПП, бизнес форумите с международно участие, издаването на външнотърговски документи, участието в общественото обсъждане на проекти на нормативни актове на национално, европейско и международно равнище, както и партньорството с множество международни организации.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев подчерта, че конвергенцията между българското право и правото на ЕС е изключително важна тематика за дискусия и от макроикономическа гледна точка и трябва да се обърне внимание не само на трансформирането на европейското към българското право, но да се помисли и за обратната връзка – дали българското право няма какво да внесе в европейското. В тази връзка той предложи сборник с резултатите от форума да бъде издаден и предоставен на всички заинтересовани институции, които биха могли да почерпят идеи и да приложат научните знания в юридическата практика. БТПП подкрепи идеята за издаване на сборник, както и на научни изследвания, като може да ги разпространи сред заинтересованите институции чрез своите информационни канали.

В трите тематични направления - проблеми и перспективи на международното право; въздействие на международното право върху българската правна система; въздействие на правото на ЕС върху българската правна система - бяха представени доклади на представители на академичната общност от България, Русия, Украйна, Белгия, Албания, Кипър и др.

 


26.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад