Назад

Партньорска среща по проект GRECO в СофияНа 21 и 22 ноември в София се проведоха серия от срещи и консултации относно “зелените” работни места в сектора на енергетиката. Събитията са по проект GRECO, в който БТПП е партньор. В проекта участват още организации на работодателите и синдикатите от 5 страни: България, Кипър, Полша, Чехия и Сърбия, и организации от 3 съпътстващи страни – Латвия, Румъния и Словакия. Ментор на проекта е международната обучителна организация FORMAC с нейния клон в Испания.

По време на срещите бяха координирани по-конкретни действия по напредъка на проекта. Представена бе и информация за прогнозите, свързани с работните места в енергетиката.

Презентации направиха Улисес Гаридо, експерт в областта на социалния диалог, и Аида Понсе Дел Кастило, експерт по стратегическо прогнозиране и нововъзникващи технологии.

В представянето им бе наблегнато на това, че в секторите селско и горско стопанство, рибовъдство, енергетика, транспорт и строителство се очакват най-сериозни промени в заетостта в следващите години. Всичко това налага работниците да бъдат подготвени в преориентирането към придобиване на нови умения.

Подробно бе представена информация за използване на блокчейн (blockchain) технологията за развитието на ниско въглеродната икономика в рамките на управлението на масиви от данни и взаимна свързаност в енергийния сектор.

Представени бяха и конкретни примери в енергетиката, както и тенденцията блокчейн технологията скоро да залегне в законодателството на някои европейски държави. Познанието на новите технологични възможности ще е от съществено значение при разработването на стратегии за създаването на зелени работни места.

Следващите дейности по проекта включват консултации и работа по конкретни казуси.


26.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад