Назад

„Кръгова икономика – ефективно използване на ресурсите в Дунавския регион“Българската търговско-промишлена палата организира форум „Кръгова икономика –  ефективно използване на ресурсите в Дунавския регион“. Събитието ще се проведе в рамките на проект MOVECO на 4 декември 2018г. (вторник),14:15 – 17:00 ч., в БТПП. Главната цел на проекта е свързана със създаване на предпоставки за ефективно и ефикасно използване на природните ресурси чрез намаляване, повторно използване, преработка и трансформация на масовите отпадъци в ресурс за ново производство.

По време на форума ще бъдат представени за дискусия и обсъждане работни варианти на подготвените планове за действие и пътни карти с мерки и препоръки за ускорен преход към кръгова икономика за трите групи иноватори в Дунавския регион: лидери, умерени и скромни, в съответствие с еко иновационния индекс. Ще бъдат дискутирани и ползите за бизнеса при такъв вид икономика: предотвратяване генерирането на отпадъци, екопроектирането, повторната употреба на продукти и др. Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини и ще засили иновациите и конкурентоспособността на МСП. Работният език ще бъде английски.

В работата на форума ще участват всички партньорски организации по проекта от Австрия, Германия, Словения, Словакия, Румъния, Унгария, Хърватия, Сърбия и Молдова, както и ще бъдат поканени представители на държавната администрация, бизнеса, висши училища, научни организации, клъстери и заинтересовани страни в областта на кръговата икономика.

Приложено ви представяме кратка информация за проектапрограма и регистрационна форма. Моля да потвърдите  участие в срок до 30 ноември 2018г. (петък) като попълните регистрационната форма и я изпратите на e-mail: projects2@bcci.bg.


29.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад