Назад

Представяне на електронната платформа за медиация e-MEDIATION

В Икономически университет - Варна бе представена електронната платформа за медиация по проект e-MEDIATION: Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове. Събитието бе открито от доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител на факултет Правни науки с думите: "студентите от различни специалности трябва да познават медиацията като извън съдебен способ за разрешаване на спорове. Икономически университет Варна започва седмица на медиацията, през която ще се проведат обучения и дискусии на тема медиация при трудови и търговски спорове."

Лиляна Савова, ръководител на институт по медиация и извънсъдебно решаване на спорове "Итера" също приветства участниците и подчерта, че институции като Община Варна, съдилищата в региона, НПО и образователни институции са партньори на каузата медиация.

Иван Табаков, председател на Варненската търговско-индустриална камара бе сред гостите на събитието, заедно с представители на различни факултети от Икономическия университет.

Представяне на проекта e-MEDIATION направи и Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации в БТПП. Тя запозна студентите с резултатите от проекта, както и посочи преимуществата на електронната медиация.

Диляна Куцарова, представител та Фондация Право и интернет, водещ партньор по проекта, представи електронната платформа за медиация. Тя позволява медиаторите да се представят по избран от тях начин, изготвяйки своя електронна визитка с информация по избор /снимка, контакти, работни езици, опит, сфери на дейност и др./. Подписването на документи в рамките на платформата се извършва с квалифициран електронен подпис. Платформата следи за отчитането на 6-месечния законов срок, в който медиацията трябва да завърши. Бе представен и вграден в платформата инструмент за генериране на медиационно споразумение.

Студентите получиха допълнителна информация по време на последвалата дискусия.

Този проект се финансира по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз Съдържанието на настоящото съобщение не следва да се счита за официална позиция на Европейската комисия. Отговорност за информацията в нея носят единственоавторите.


26.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад