Назад

Засилване на икономическото сътрудничество с Узбекистан

Среща с посланика на Узбекистан


Н.Пр. Алишер Агзамходжаев, извънреден и пълномощен посланик на Узбекистан, отговарящ за България и Турция, посети БТПП и се срещна с председателя Цветан Симеонов. Посланик Агзамходжаев посети Палатата веднага след връчване на акредитивните си писма на Президента на Република България.

В срещата взеха участие и Улугбек Азамов, съветник по търговско-икономически въпроси към посолството на Узбекистан в Турция, акредитирано и за България, и Шухратион Югиталиев, съветник по политически въпроси към посолството, позиционирано в Истанбул.

Цветан Симеонов информира гостите относно дългогодишното сътрудничество с Търговско-промишлената палата на Узбекистан, Националния център за информационно съдействие на външноикономическата дейност Узинкомцентър на Република Узбекистан, с Палатата на стокопроизводителите и предприемачите на Узбекистан, както и с организацията Узинфоинвест.

Посланик Агзамходжаев представи актуална информация относно икономическото развитие на страната, инвестиционен пътеводител и полезни данни за това как се прави бизнес в Узбекистан.

Председателят на БТПП потвърди готовността на БТПП да съдейства за организиране на информационно събитие за българските компании с повече детайли по отношение възможностите за бизнес в Узбекистан.

Симеонов подчерта, че потенциал за съвместно сътрудничество има в областите селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, преработвателна промишленост, автомобилна промишленост, фармацевтична промишленост, лека промишленост, козметика и др.

 


30.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад