Назад

БТПП е партньор на семинар за инвестиране и правене на бизнес в ЮАР

Целта на събитието е да представи актуалните условия за инвестиране и правене на бизнес в ЮАР.


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе работна среща с Машудубеле Мамаболо, съветник двустранни отношения в Посолството на Република Южна Африка.

Основна тема на разговора бе обсъждането на детайли около планувания през март 2019 г. инвестиционен семинар, който ще обхваща секторите: информационни и комуникационни технологии, енергетика, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство и др. Целта на събитието е да представи актуалните условия за инвестиране и правене на бизнес в ЮАР.

Мамаболо информира, че наскоро в страната е проведена международна инвестиционна конференция под егидата на президента на Република Южна Африка. Част от представената информация на събитието ще бъде доведена до знанието и на участниците в информационния семинар в София.

Бе договорено БТПП да бъде партньор на събитието. Допълнително ще бъде уточнена дата за семинара. При интерес за участие в него, компаниите могат да се регистрират на e-mail: interdpt@bcci.bg, за да бъдат специално информирани и поканени на събитието.

 

---------------

По информация от Министерството на икономиката през 2016 г. общият стокообмен между България и Република Южна Африка бележи покачване до 91.5 млн. щ.д., от които български износ за 71.3 млн. щ.д., състоящ се от: слънчогледово и шафраново масло; семена от слънчоглед; крафтхарни хартии и крафтхарни картони; пластмасови едножични влакна; автоматични машини за обработка на информацията; кюспе; електрически акумулатори и др.

Вносът от РЮА за същата година е на стойност 20.2 млн. щ.д. Същият се състои от: автомобилни транспортни средства за превоз на стоки; каменни въглища; вълни, щрайхгарни или камгарни; изделия от естествена или възстановена кожа;  рафинирана мед и медни сплави в необработен вид и др.

Създадените у нас добри условия за привличане на чуждестранни капитали, благоприятен бизнес и инвестиционен климат трябва още по-активно и целенасочено да се популяризират в Република Южна Африка. 


30.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад