Назад

21 ноември - БТПП организира „пичинг“ събитие за жени предприемачи и „бизнес ангели“

На 21 ноември БТПП ще проведе среща между жени предприемачи и „бизнес ангели“  в т.нар. „пичинг“ формат. Това е първото подобно събитие, което се организира в България в рамките на осъществявания с участието на БТПП проект SEEWBAN. Целта е да се насърчи развитието на женското предприемачество чрез изграждане на мрежа от „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа.

Набиращият все по-голяма популярност „пичинг“ формат представлява серия от кратки презентации на различни бизнес проекти, представени от самите предприемачи, като всеки участник се стреми да привлече интереса на присъстващите инвеститори за осъществяване на своята идея.

Събитието, организирано от БТПП, ще предостави възможност на жени предприемачи да представят своите бизнес идеи и да установят контакт с потенциални инвеститори, с цел договаряне на евентуално финансиране или друг вид съдействие за своето бизнес начинание от страна на присъстващите „бизнес ангели“.  

Представянето на всеки предприемач ще протече в следния формат – презентация на бизнес план в рамките на 5 минути, последвани от 5 минути за отговаряне на въпроси от публиката. След събитието присъстващите жени предприемачи и „бизнес ангели“ ще имат възможност да проведат допълнителни срещи и разговори в неформална обстановка.

Участието в събитието е безплатно, като програмата може да бъде намерена тук. В случай че имате иновативна бизнес идея и искате да я представите на „пичинг“ събитието, моля да попълните приложената регистрационна карта и да я изпратите заедно с кратко описание на бизнес идеята си на ел. поща projects3@bcci.bg. Желаещите да участват в събитието следва да изпратят презентациите си в срок до 19.11.2018 г.  Основните изисквания относно размера и съдържанието на презентациите и формата на провеждане на събитието могат да бъдат намерени тук.

Презентацията трябва да е с максимален размер от 8 слайда и да има следното съдържание: проектна идея; екип; SWOT анализ; целеви пазар, клиенти, конкуренция; очаквани резултати;  стратегия за маркетинг и продажби; финансови прогнози; начална инвестиция и възвръщаемост. Представените идеи могат да бъдат от всяка сфера на бизнеса, както и на различни етапи от развитието си.

Допълнителна информация можете да получите на уебсайта на проекта https://seewban.eu/ или на тел. 02 8117 553. БТПП ще проведе и второ „пичинг“ събитие, което ще се състои на 12.12.2018 г., като срокът за кандидатстване е 10.12.2018 г.


19.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад