Назад

БТПП участва в конференция за стабилността на Европа

Председателят на БТПП взе участие в конференция на тема „В търсене на съгласувана сигурност за растеж и просперитет: Стълб за стабилността на Европа“. Събитието е организирано от британското списание "Икономист". Тази конференцията на високо равнище беше съсредоточена върху критични въпроси като колективната сигурност и степента на икономическо и политическо сближаване между страните от Северна, Южна и Източна Европа. Изтъкнати експерти и официални лица насочиха вниманието към важни теми, свързани с иновации, растеж, инвестиции, включително и ролята на малките и средни предприятия.

Събитието бе открито с представяне на специален доклад, изготвен от The Economist Intelligence Unit, озаглавен “Създаване на екосистеми за иновации за устойчиво развитие в Източна Европа“. Основните изводи от проучването сподели Рене Фридман, управляващ редактор за Европа, Средния Изток и Африка. Тя отбеляза, че “ключовите предизвикателства пред създаването на екосистеми за иновации в Централна и Източна Европа са качеството на научните и технологичните системи, изтичането на мозъци и качеството на управление и регулиране”.

Във втория панел на конференцията, озаглавен “Генериране на растеж в Европа на стабилност и просперитет“, участие взеха Екатерина Захариева, вицепремиер по правосъдната реформа и министър на външните работи, ген. Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната на България, и Елжбета Биенковска, европейски комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП.

Министър Захариева заяви, че “днес “Часът на Европа“ се завърна на Балканите. За да създадем кохезия, заедно в ЕС и Западните Балкани трябва да засилим сътрудничеството си в сигурността. Това включва области като миграция, опазване на границите, радикализация, тероризъм, организирана престъпност, лошо управление и кибер атаки. Можем да се замислим за включването на страните в повече инициативи, работни групи, обучения и дори агенции на ЕС. Това ще подобри сигурността им и по-важното – ще доведе до изграждането на единна архитектура на сигурността в региона”.

Комисар Биенковска обобщи, че виждаме сериозна промяна в европейския подход към сигурността и отбраната и че “предизвикателствата пред сигурността в Европа, са сложни, устойчиви и бързо развиващи се.”

Заместник-министърът на отбраната ген. Атанас Запрянов също отбеляза безпрецедентната инициативност и активност на ЕК през последните 2-3 години в областта на развитието на отбранителния сектор. Той наблегна на значението на новото ниво на подкрепа за подобряването на конкурентоспособността и иновативността на Европейската отбранителна технологично индустриална база.


14.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад