Назад

94% от предприятията са доволни от бързината на обслужване от администрацията в Търговище

На 15 ноември Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена палата - Търговище, в изпълнение на програмата на Единната система  на Българските търговско-промишлени палати/камари проведе срещи с местния бизнес, областните и общински власти и медии.

Програмата на мероприятията стартира с посещение на фирма Лидер Маг ЕООД – производител на леярски форми за стъкло производство, като официални гости бяха г-н Цветан Симеонов – Председател на БТПП и г-жа Оля Иванова – Председател на ТПП-Търговище. Компанията – домакин беше представена от нейния управител – г-жа Невин Ахмедов, а гид при представяне на производствените мощности на предприятието беше инженер производство – г-н Илхан Ибрахим.

Г-н Симеонов увери, че лично ще подкрепя малката компания в начинанията по износна и панаирна дейност, които се планират за в бъдеще. 

В рамките на работната програма се проведе среща с местния бизнес, местната администрация в лицето на кмета на Община Търговище – д-р Дарин Димитров и представители на медии в конферентна зала при  хотел „Идол“ Търговище.

Г-жа Иванова представи официалните гости и даде думата на г-н Симеонов за презентиране на постиженията на палатите през изминалата година. Председателят на БТПП започна с представяне на БТПП, като национална представителна организация  с над 50 000 членска маса и участие в 12 международни организации. Бяха представени резултатите от предварително проведено проучване сред бизнеса на Област Търговище, като се акцентира, че 94% от предприятията са доволни от бързината на обслужване в местната администрация, а 100% от анкетираните са удовлетворени от нивото на местните данъци и такси.

По отношение на нуждата от обособяване на нова индустриална зона гласът на бизнеса в Търговище е единодушен, че има нужда от изграждане на такава. Кмета на Община Търговище увери, че това е залегнато в плановете на администрацията и работата в тази посока продължава. Г-н Симеонов продължи с представяне на постигнатото от БТПП по отношение на законодателната база в подкрепа на работодателите. Беше представена новата версия на Единния търговски регистър на БТПП, която работи в унисон с акредитацията от Международна търговска камара – Париж за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки. Председателят представи и  уникалната услуга, осъществявана от БТПП по издаване на АТА Карнети за целия свят.

Бяха направени разяснения за услугите на GS1 България и уникалният продуктов каталог БГ Баркод, ежегодната икономическа класация на БТПП „Топ 100“, като се представиха и топ 10 фирми на регион Търговище. Г-н Симеонов направи някои разяснение по новият регламент за защита на личните данни – GDPR и услугите, които предоставя БТПП съвместно с Асоциация за защита на личните данни. Представени бяха още възможностите за фирмите за издаване на сертификат за отличи на МСП – Excellent SME, работата на Арбитражния съд към БТПП както и новата услуга 360° заснемане на компаниите.      

 

 

 

 

 


16.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад