Назад

Традиционният форум „Бизнес и предприемачество“ се проведе в УХТ Пловдив

„Възможности за повишаване ефективността на българските предприятия от хранителната и туристическата индустрия“

Традиционният форум „Бизнес и предприемачество“ се проведе в Университетa по хранителни технологии – Пловдив (УХТ). Темата на тазгодишното издание, което бе посветено на 65-годишнината на катедра „Икономика и управление“ и 10 години от създаването на катедри “Индустриален бизнес и предприемачество” (ИБП) и “Икономика на хранителната индустрия” (ИХИ), беше „Възможности за повишаване ефективността на българските предприятия от хранителната и туристическата индустрия“. На форума Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП и председател на УС на GS1 България, връчи почетен диплом на катедра ИБП при УХТ с ръководител проф.  д.ик.н. Божидар Хаджиев за активна и ползотворна дейност при обучението, за подобряване на бизнес практиката на индустриалните предприятия и по повод  10-годишния юбилей. Като почетен гост на форума г-н Симеонов взе участие с пленарен доклад  на тема Ролята на БТПП и GS1 за подобряване дейността на индустриалните предприятия в България. В изложението му той спомена, че хранително-вкусовата промишленост е един от най-старите промишлени отрасли в България и показва тенденции на устойчиво и трайно нарастване на производството в резултат на увеличеното потребление. По отношение на износа, който представлява 10% от общия износ на страната, през 2017 г. е достигната рекордна за последните 10 години стойност, а именно 5.6 млрд. лв. Ръст в приходите се наблюдава и при международния туризъм, близо 10 % за 2017 г. в сравнение с 2016 г., като 60% от посещенията са от граждани на Европейския съюз. Като независима, неправителствена организация, дейността на БТПП е концентрирана към подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на бизнеса в лицето на своите членове.

В пленарната сесия Цвета Братанова, изпълнителен директор на GS1 България, представи онлайн платформата БГ Баркод, която официално стартира работа на 1 септември 2018 г. и има за цел да подпомогне B2B и B2C отношенията с високо качество на продуктовите данни и уникалната идентификация на продуктите.

На форума бяха представени и студентски научни изследвания под ръководството на преподаватели от катедрите съорганизатори.


14.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад