Назад

Обсъждане на идеи за насърчаване на икономическото сътрудничество България – Канада

В контекста на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (СЕТА)


Ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси в Канада - Десислава Драгнева посети БТПП и се срещна с председателя Цветан Симеонов. Бяха обсъдени редица идеи за насърчаване на икономическото сътрудничество България – Канада.

Десислава Драгнева информира, че по предварителни оценки реализираните икономии от европейските и канадските компании за една година от влизането в сила на споразумението СЕТА възлизат на 40%. С премахването на почти всички мита CETA е дало тласък на търговските взаимоотношения между ЕС и Канада и е предложило ценна правна сигурност на експортно ориентираните компании от ЕС. По данни на Европейската комисия през изтеклата година износът на стоки по много европейски експортни позиции бележи впечатляващо увеличение.

Ръководителят на СТИВ - Отава сподели, че канадска фирма е проявила интерес да сътрудничи с български партньор в областта на производството на предпазни средства за колоездачи – каски, наколенки, подлакътници и др.

Бе обсъдена възможността канадски студенти да посетят нашата страна през май-юни следващата година по време на розобера. БТПП пое ангажимент след получаване на повече информация да развие тази инициатива, като се свърже с университети, с които има партньорски отношения.

За контакти със СТИВ – Канада: E-mail: d.dragneva@mi.government.bg

 

 

 


14.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад