Назад

Форум за цифровизацията на жп транспорта се проведе в БТППВ България няма закон, регламентиращ обединението на мултинационални компании, държавата и малките и средни предприятия с производства в областта на железопътната инфраструктура. Това заяви проф. Никола Дурчев по време на организирания от Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA) и Клъстер Зелен транспорт форум "Цифровизация на железопътния транспорт в България".

Събитието бе официално открито от главния секретар на Палатата Васил Тодоров. В дискусията взеха участие Людмил Иванов, председател на RASTIA, проф. Симеон Ананиев от ВТУ и проф. Никола Дурчев, управител на Балкантел, основател на асоциация RASTIA, доц. Венцислав Трифонов от Технически университет - София, Галина Василева, директор на дирекция Координация на програми и проекти в МТИТС и контролен орган по Механизма за свързване на Европа, както и Валери Димитров от C.R.E.A.M. Europe.

Участниците насочиха вниманието си към приближаване на качеството на железопътния транспорта до европейските стандарти, което ще се постигне посредством внедряване на нови системи и съвременни концепции за превоз на товари. По време на дискусията те анализираха състоянието и перспективите пред модернизацията в железопътния транспорт, както и дадоха насоки за развитието му.

Направи се оценка на съществуващите варианти за финансиране на железопътни инфраструктурни обекти, както и се предложиха нови алтернативни форми – ПЧП.

За пръв път от години се поставиха на високо научно и практическо равнище проблеми в този вид транспорт.


14.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад