Назад

Международна конференция „ONLINE Mедиация! Бъдещето на онлайн разрешаването на спорове“

70% от предприемачите имат готовност да използват медиация при възникнали спорове


“За съжаление, въпреки че има създадени добри условия за осъществяването на медиация в нашата страна, тя е слабо застъпена при разрешаването на търговски спорове”. Това каза председателят на Арбитражния съд към БТПП Благовест Пунев при откриването на международната конференция „ONLINE Mедиация! Бъдещето на онлайн разрешаването на спорове“. Събитието е организирано от БТПП и Фондация „Право и Интернет“.

 „Въпреки съществуването на Закон за медиацията, от около 20 години, тя има нужда от стимулиране“, заяви омбудсманът на Република България Мая Манолова. Омбудсманът е предложил на няколко министри на правосъдието въвеждане на задължителна медиация за някои видове спорове, основно семейни, междусъседски и такива с нисък финансов интерес, както и отпадане на съдебните такси при спорове, решени чрез медиация.

В изпълнение на европейски проект по Програма Правосъдие Е-МЕДИАЦИЯ, бе представена електронна платформа за разрешаване на търговски спорове, включително и трансгранични. Тя е двуезични - на български и английски език. Позволява комфорта oт офиса да се провеждат срещи с медиатор, размяна на съобщения в реално време, конферентни разговори, електронен обмен на документи, електронно подписване на споразумение в края на медиацията. В рамките на платформата медиацията ще се води от медиаторите към Центъра за медиация към Арбитражния съд при БТПП.

70% от запитани предприемачи имат готовност да използват медиация при възникнали спорове с партньори и контрагенти. Повече от половината от тях, основно във възрастовата група до 40 г., са декларирали, че ще се възползват от възможността за онлайн разрешаване на спора, ако им бъде предоставен съответния инструментариум.

Медиацията, както и арбитражът, спестяват време и средства, но само медиацията дава възможност страните да имат контрол над процедурата, тя е доброволна и продължава толкова, колкото те решат /в рамките на 6 месеца/. Страните могат да запазят отношенията си, тъй като споделената информация по време на медиацията е конфиденциална.

Този проект се финансира по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз Съдържанието на настоящото съобщение не следва да се счита за официална позиция на Европейската комисия.

Отговорност за информацията в нея носят единствено авторите.  

 


16.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад